Analytik


Pan analytik seděl na velkém koženém křesle a psal analýzy. Jeho analýzy byly plné odborných slov, nečekaných souvislostí a písmenek v neobvyklých spojeních. Věty končily tečkou, někdy se vytratily do ztracena, jindy zase popisovaly něco, co se stalo v jiných odstavcích. Slova střídala věci skryté mezi řádky a věci mezi řádky padaly do řádek. Měl už takové jméno v analytické obci, že už jeho analýzy nikdo ani nečetl a všichni jen uznale pokývali hlavou hned jak nějakou dopsal. Vydal několik knih, které měli všichni v knihovnách a dělali, že jim rozumí. Právě teď napsal první slovo další analýzy a musím říct, že je brilantní.