Joža


Joža jednou řekl Jožkovi, že neexistují zdi, četl to prý ve starých pergamenech kdesi na Moravě. Jožka od té doby chodí a bourá do nich “Kdó jsu já, bych bránil sa poznáňó!” vždycky řekne, když si udělá na hlavě další bouli. Joža je taky členem spolku pro abnormální moravské věci, který má za úkol zmapovat moravské věci, které nejsou normální a také věci, které neexistují. Na spolku už mají značný seznam všech podezřelých věcí, které nikdo nikdy na moravě neviděl. Třeba zdi a mrože. Jinak se mají oba skvěle, protože všechno prokoukli, včetně zdí.