Louka


Kamil seděl v maskáčovém oblečení u lesní louky a dalekohledem pozoroval, zda neuvidí nějaké divoké zvíře. I tu najednou se k němu příbližila srnka a začala ho očichávat. Kamil se lekl, píchnul jí nožem a vyhlížel dál. Zdálo se mu, že v dálce za stromem se něco hýbe, ale asi to rušila sojka, která se mu usadila na klobouku, píchnul ji tedy taky. Za stromem se něco opravdu vrtělo, kinklalo a poskakovalo, ale celé se to ukázat nechtělo. Kamil byl celý nevrlý, že tu divokou krásu nevidí a tak bodnul vše, co k němu přišlo dost blízko. Než skončil den, ubodal ještě prase, kočku, vlka, jezevce, dvě užovky a tři jeleny. Z lesní zvěře bohužel neviděl na louce nic a odešel zklamaný domů.