Propast


Na kraji propasti stáli tři a koukali na dno. “Mě zachrání modlitby a čistá láska.” povídá jeden a vrhne se do propasti. Dole se však rozprskne jak vejce. “Mě zachrání zdravý selský rozum.” křičí druhý, skočí a rozprskne se ještě víc. “Věda mě ochrání!” říká třetí, ale než stačí skočit, sežerou ho hadi. Vrána jen pokrčí rameny a odletí pryč i se sýrem, liška u toho nebyla.