Hranice


„Vítejte u hranic příčetnosti.“ řekl neznámý muž a přitom si mocnými proudy moči chcal na nohu. Ke všeobecnému veselí, moč stříkala do všech stran a kropila účastníky školení: Jak být dobrým vztahovým koučem a spoustu dalších skvělých věcí, co jste nevěděli o životě a tlení. Den byl jako korálek, kulatý a možná ještě víc kulatý. „Vítejte u hranic příčetnosti.“ ozvalo se z druhé strany hranice, kde za všeobecného veselí kropila žena močí účatníky školení: Jak být dobrým motivátorem a spoustu dalších svělých věcí, co jste nevěděli a chcete za ně platit. „Támhle jsou blázni a tady ne.“ řekla motivátorka a plivla naproti. „To oni jsou blázni.“ opáčil kouč a plivnul nazpátek, přičemž na sebe oba nenávistně hleděli a nepřestávali močit. No a jestli jim nedošla moč, tak tam močí doteď a tak to má ve světě být.