Dr. Miléz


V přeplněném přednáškovém sále stál doktor Miléz a přednášel studentům o účincích gravitace na pohybový aparát třínohých gibonů. Názorně točil rozličnými aparáty, které za hučivých a dunivých zvuků názorně prezentovali jeho teorii, že tok času je přímo úměrný prohybu nekonečné gravitační membrány a u příliš hmotných těles je prohyb natolik silný, že otočí šipku času a ten tak plyne obráceně. V mezičase házel různé balóny, jablka a lusky na pletivo určené pro králíky, aby tak ukázal, že kvarky, bosony a leptony špatně interagují s pletivem času. Dokonce si přinesl jednoho gibona na kterém ukázal, že třetí noha je výsledek gravitační evoluce, také ho přivázal na centrifugu s jablkem v ruce a realizoval tak slavný myšlenkový experiment Gibon a časové spiny. Na konci přednášky všichni tleskali, pískali a plakali. Emocí bylo v místnosti tolik, že zkolabovala do jednoho bodu, což rozkmitalo gravitační membránu a všechno se ještě několikrát zopakovalo.