Profesor


Profesor Kopýtko seděl ve své studovně a bádal nad levotočivostí pravotočivých spektronů. Pravotočivý spektron byl kvazispektrální protopulmonální metačástice kulminua. Pokud jste se na takovou částici dívali pomocí duálního mikroskopu, točila se do leva, pokud jste však všechny naměřené hodnoty zadali do supra-periodického vzorce, vycházel její spin do prava. Na poslední konferenci největších odborníků v tomto oboru se zvolil hlasováním spin pravotočivý, nicméně na druhé konferenci odborníků, která běžela paralelně na jiném místě, se nemenší odborníci dohodli, že spektron má spin levotočivý. Docela jiný názor na tuto problematiku měl zase například pan Paznecht, který s oblibou tvrdil, že Spektronem se nenajíš, nad čímž se nejeden Spektron s hrůzou dočista zastavil. No a v učebnicích se netočili už dávno.